Ontstaansgeschiedenis

Gezondheidscentrum Emst is ontstaan uit een samenwerking tussen Huisartspraktijk Wiechers in Emst en Apotheek Stellendam in Vaassen. Huisarts Wiechers zocht meer ruimte voor zijn praktijk en Apotheek Stellendam kon in het nieuwe pand de uren voor zijn Emster uitdeelpost uitbreiden.

Zoveel mogelijk eerstelijnszorg binnen Emst
Dokter Wiechers was al gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding op zijn huidige locatie danwel de (ver)bouw van een andere locatie in Emst. Omdat de overheid samenwerking met andere zorgverleners stimuleerde, is ook onderzocht of er mogelijkheden waren om een gezamenlijke locatie op te zetten met de Vaassense huisartsen en Apotheek Stellendam in Vaassen. Dit had echter kunnen betekenen dat de Emster huisartsenpraktijk moest verhuizen naar een gebouw in Vaassen. Om zoveel mogelijk eerstelijnszorg in Emst te houden, is uiteindelijk gekozen voor een nieuw pand in Emst dat ook onderdak biedt aan andere eerstelijnszorgverleners.

Ruimere openingstijden voor afhalen medicijnen
Apotheek Stellendam bood al jaren de service van een uitdeelpost bij Huisartspraktijk Wiechers, zodat patiënten die bij deze apotheek ingeschreven stonden niet naar Vaassen hoefden om medicijnen op te halen. Het lag dan ook voor de hand deze samenwerking voort te zetten op de nieuwe locatie. In de nieuwe opzet zal de apotheekpost tijdens werkdagen de gehele dag open zijn. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding ten opzichte van de oude situatie, waarbij slechts een half uur per dag bezetting was. Ook op de nieuwe locatie zal in de apotheekpost gebruik gemaakt worden van alle ervaring en kennis van de apotheker in Vaassen.

Makkelijker contact met andere zorgverleners
Naast de uitbreiding van de apotheekpost biedt Gezondheidscentrum Emst natuurlijk nog tal van andere voordelen. De interactie tussen de medewerkers van de huisartsenpraktijk en de apotheekpost met andere (eerstelijns) zorgverleners is in een gezamenlijk pand veel directer. Er kan meer, efficiënter en kwalitatief hoogwaardiger zorg geboden worden. Kwaliteit van zorg en een goede dienstverlening naar de patiënten is een speerpunt van de initiatiefnemers.

Patiënt houdt vrije keuze van zorgverleners
De patiënten van de huisartsenpraktijk hebben in de nieuwe situatie uiteraard nog steeds een vrije keuze voor welke zorgverlener zij kiezen. Maar het samenbrengen van diverse vormen van zorgverlening op één locatie in Emst zal zeker een toegevoegde waarde hebben voor alle betrokkenen.